My Avenue | Romeo Mataac Jr

More Fun In Travelling

Talumpati

RTU – ABOT KAMAY TUNGO SA KADAKILAAN
G. ROMEO A. MATAAC, JR.
Rizal Technological University

Sa ating iginagalang na mga pinuno ng ating unibersidad, sa Lupon ng mga Hurado, mga propesor, mga empleyado , sa aking mga kamag-aral, mga kaibigan, sa mga  panauhin na nandirito ngayon at sa lahat ng RTU’ians, isang mapagpala at pagpalaing “Linggo ng Pagkakatatag ng Rizal Technological University” sa inyong lahat.

Dr. Jose P. Rizal, Philippine National Hero

Ang tao na nilikha ng Diyos ay may dalawang tadhana sa buhay. Ang una ay ang tadhana na makamit ang tagumpay at ang ikalawa ay ang tadhana na di-maabot ang pangarap sa buhay. Ang tanong, bakit hindi kaya nakamit ang tagumpay? Alam ng lahat na walang nilalang ang Panginoon na di-maganda sa mundong ito. Lahat ay kaaya-aya sa kabuuan. Ngunit kung minsan tayo ring nilalang ang dahilan ng ating kinalalagyan at patutunguhan.

Sa puntong ito mga kaibigan, nais kong bigyang pakahulugan ang paksang nakapaloob sa ating pagdiriwang “RIZAL TECHNOLOGICAL UNIVERSITY: ABOT KAMAY TUNGO SA KADAKILAAN”.

Nasaan ba ang Rizal Technological University ngayon at ano ito sa darating na sampung taon? Walang tiyak na kasagutan kung ito’y magmumula sa iilan lamang, bagkus, tayong lahat mga mag-aaral, mga guro, mga kawani at administrador ang sasagot, kung saang pedestal ng kaunlaran at kadakilaan ang makakamit ng Rizal Technological University sa darating na sampung taon.

Tayong mag-aaral ay may malaking bahagi na dapat gampanan upang maabot ng unibersidad ang kaunlaran ng mga mag-aaral at ng mamayan sa iba’t-ibang komunidad. Lingunin natin ang nakaraang limang (5) taon, kung saan ang mga gusali ay hindi pa gaanong kagandahan at higit sa lahat ay halos siksikan ang mga mag-aaral.

Ngunit sa ngayon, dahil sa mataas na kalidad at kagamitang panturo, maraming mag-aaral ang nahikayat upang dito sa Rizal Technological University, magtapos ng kanilang pag-aaral. Sa pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral ay siya ring taas ng pananalapi ang nalikom ng unibersidad na siyang gamit sa pagpapaganda ng imprastraktura at makabong kagamitan.

Bahagi rin ang disiplina na ibinibigay ng mga mag-aaral, upang mapanatiling malinis at kaaya-aya sa paningin ng pamayanan ang ating Inang Paaralan.

Muli, naanyayahan ko ang lahat na lumingon sa kapaligiran, sampung taon mula ngayon. Lubos na kadakilaan sa kagandahan at kalinisan ang ating masasaksihan.

Dumako tayo sa mga piling gurong tagapagpalawak ng kaisipan. Kalahating porsyento ang bahagi nila para sa dakilang layunin ng mga mag-aaral. Kung sa panahon ngayon ay marami ang nakakapasa sa anumang pagsusulit na bigay ng pamahalaan, ito ay tiyak na doble sampung taon mula ngayon, dahil sa mataas na kalidad sa pagtuturo ang alay ng mga gurong may puso.

Mga kaibigan, kung ang mataas na kalibreng ito sa pagtuturo ay patuloy na maibibigay sa mga mag-aaral, tila ba, nababanaag ko na, na ang magtatapos sa paaralang ito, sampung taon mula ngayon ay may mataas na tungkuling hahawakan sa ating pamahalaaan, pribado o publiko man.

Ngayon, tunghayan naman natin ang administrasyon ng Rizal Technological University, kung saan nakasalalay ang bilis at agos ng tagumpay ng ating unibersidad. Sa administrasyon din nakasalalay ang pagbagsak ng tagumpay kung hindi nito pagbubutihin ang pamamalakad at higit sa lahat, administrasyon din ang magpapatupad ng adhikain at mithiin ng ating paaralan sa darating na henerasyon.

Sa kabuuan, mababanaag natin ang sigla, lakas at nagkakaisang pamilya ng Rizal Technological University sa susunod na panahon kung taglay nito ang mahahalagang katangian:
Una : Mayroong siyamnapu’t limang porsyento na displinadong mag-aaral.
Ikalawa : Mayroong siyamnapu’t limang porsyento na kalidad sa pagtuturo ang alay ng paaralan.
Ikatlo : Dagdag na gusaling kaaya-aya para sa mga kursong napapanahon at,
Ika-apat : Mayroong malakas na pagkakaisa at hawak-kamay ang lahat upang matupad ang dakilang layuning ito.

Maabot din ng Rizal Technological University, na mapahanay sa bilang ng mga unibersidad sa buong kapuluan na halos wala ka ng hahanapin pang kahinaan, kundi pawang kadakilaan sa mga serbisyong bigay, lalo na sa mga mag-aaral at maging sa iba’t-ibang pamayanan.

Sa wakas, dakila ang tadhana ng Maykapal para sa ating Inang Paaralan, upang makamit ang nasang kadakilaan na magsilbi sa lipunan at sa bayang ating ginagalawan. Ika nga ng Himnong RTU’ians sa wikang Ingles.

Keep the flame alive
Burning in our hearts
That we may truly serve
Our God and Country.
Hero’s name we claim
Beloved school so dear
Hand in hand let us move
Onward to greatness, Rizal Tech!

Mga mag-aaral, mga guro, mga iginagalang na administrador ng unibersidad, halina kayo at sama-sama nating abutin ang mithiin at layuning kadakilaan ng ating Mahal at Inang Paaralan, Rizal Technological University.

Marami pong salamat at magandang hapon sa inyong lahat.

Tinalumpati ni Romeo Almonte Mataac, Jr. noong ika-1o ng Oktubre 2007.
3rd Runner Up, RTU Week-Labanan sa Talumpati

Muling tinalumpati ni Ms. Joann Abad noong ika-11 ng Oktubre 2008.
Champion, RTU Week-Labanan sa Talumpati

Speech during the last Junior Business Management Society Seminar
August 11, 2008

To our energetic and handsome adviser of Management Society National, Dr. Lemuel L. Magracia. To our very supportive Head of Management Department, Dr. Ester T. Edralin. To the advisers of Junior Business Management Society, Dr. Vicente Camilo T. Mendez III and Prof. Benjie Gonzales. To all faculties, my co-officers, fellow students, ladies and gentlemen, a pleasant morning to all of you.

Junior Business Management Society Members

Today we are celebrating the Annual General Assembly of JBMS with the theme, Leadership Development: Spreading the Substance to its Society wherein the primary purpose are: to unite the interest of all CBET Students particularly the Management and Office Management Major and; to promote friendship, camaraderie and fellowship amongst members, officers, faculties and the administration as a whole.

Your organization, JBMS is one of the umbrellas of College of Business and Entrepreneurial Technology Student Council (CBET-SC). Some organizations under our council are Junior Marketing Association (JMA), Philippine Association of Students in Office Administration (PASOA), and Junior Philippine Institute of Accountancy (JPIA). These organizations are extending their services to its constituents based on their field of specialization. Like for example your organization, JBMS, officers were conducted projects such as trainings and seminars regarding managing business in order to maintain it. They invited also some successful entrepreneurs to teach us and share how they succeed in their field. Those are some activities that JBMS were accomplished.

In behalf of the CBET Student Council, I salute your organization, especially your president, Mr. Peter Paul de Galicia together with his officers, because all your projects and activities were concerned and focused for the betterment of the CBET Students.

I will take also this opportunity, to discuss with you, some projects and activities that CBET Student Council initiated during our term SY: 2007-2008 because some concern students of CBET are asking, Ano nga ba ang nagawa ng CBET Student Council?

The CBETSC sponsored the Registration Fee of the 6 representatives on the last 2008 Management Society Seminar held at Jose Rizal University Auditorium, Mandaluyong City. Gave financial assistance to Mr. Dave Jalosjos, a Management Student wherein his right knee was being fractured while practicing basketball for the University Week last year. We conducted CBET Boot Camp last March 8-9, 2008 with the theme: A Journey Into a New Business Horizon, and some other activities and projects that too many to mention.

Before I end I would like to leave this message stated by the former President of America, John F. Kennedy.

Don’t ask for what the government can do for you.
But asked what you can do for your government.

Once again a wonderful morning to each and everyone.

Advertisements